ПРО РЕЄСТР

Національний реєстр корпоративних директорів створений з метою підтримки та сприяння

реформуванню корпоративного управління в компаніях державного і приватного секторів української економіки, впровадженню найкращих міжнародних та національних практик корпоративного управління.

Головна місія Проекту

полягає у наданні загальнодоступної інформації про професійних корпоративних директорів, яких ПАКУ та Рада Реєстру рекомендує для обрання до складу наглядових рад українських та міжнародних компаній.

Реєстр формується

спеціальним органом – Радою Національних реєстру корпоративних директорів, до складу якої входять відомі та авторитетні у бізнес-середовищі фахівці, які не є державними службовцями та не ведуть активної політичної діяльності.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ПАКУ

РАДА РЕЄСТРУ

ОЛЕНА ВОЛОШИНА
Керівник діяльності IFC в Україні


 

ОЛЯНА ГОРДІЄНКО
Голова Наглядової ради – незалежний член Наглядової ради ПАТ «Укрексімбанк»

ОЛЕКСАНДР ЗАВАДА
       Член Президії Української                    федерації убезпечення                                                                                            

МАРК ІВАШКО
Член Наглядової ради компанії Miratech. Співзасновник і керуючий партнер Diligent Capital Partners

ЯРОСЛАВ КІНАХ
        Президент Іскандер Енерджі            (Iskander Energy Corporation)            

ІГОР МІТЮКОВ
Голова наглядової ради «Національний депозитарій України» (2017-2020)

ОЛЕКСАНДР ОКУНЄВ
Голова Правління Професійної асоціації корпоративного управління

ОЛЕГ ТРИПОЛЬСЬКИЙ

Секретар Ради Національного реєстру корпоративних директорів

Заслужений економіст України. Член Професійної асоціації корпоративного управління. У 1993-1998 рр., 2000-2010 рр. заступник завідуючого, завідуючий відділом, заступник начальника Управління Секретаріату Кабінету Міністрів. У 1999 р. заступник Голови Національного агентства з питань управління державними корпоративними правами. У 1999-2007 роках член наглядових рад кількох великих акціонерних товариств з державним пакетом акцій: ВАТ «Науково-виробничий комплекс «Київський завод автоматики імені Г.І.Петровського»ВАТ «Чернігівське підприємство «Хімволокно», ДАК «Титан» (ЗАТ «Кримський ТИТАН»), ВАТ «Малинська паперова фабрика» 

Секретар Ради Національного реєстру корпоративних директорів:

  • організовує засідання Ради;
  • фіксує результати голосувань на засіданнях Ради;
  • підписує протоколи засідань Ради;
  • організовує опитування членів Ради у разі прийняття рішення про заочне голосування;
  • організовує ведення Реєстру та надання інформації з Реєстру;
  • інформує Правління ПАКУ про роботу Ради;
  • здійснює інші організаційно-технічні функції для забезпечення роботи Ради.

РЕЄСТР ДИРЕКТОРІВ

ТІМУР БАІРОВ

Функціональна експертиза:

Впровадження програми корпоративних інновацій в компанії. Оцінка рівня корпоративного управління в компанії. Корпоративне управління в державних компаніях. Корпоративне управління в складних холдингових компаніях. Корпоративне управління в технологічних стартапах. Розвиток B2B і B2G продажів в ІТ.

ЮРІЙ БЛАЩУК

Функціональна експертиза:

Розробка та організація впровадження стратегії. Корпоративне управління. Ведення комітетів внутрішнього аудиту і GIR. Організація ризик-менеджемету. Створення компанії, побудова бізнес-процесів. Підготовка та реалізація M&A, P&A.

БОГДАН БУДЗАН

Функціональна експертиза:

Створення, розробка стратегії і управління бізнес-компаніями та закладами бізнес-освіти. Розвиток інтелектуального підприємництва.
Стратегічний менеджмент та управління людським капіталом бізнес-компаній. Персональний коучінг та бізнес-консалтинг власників і керівників бізнесу у розвитку стратегічного бачення, лідерства та управлінських навичок.

НАДІЯ ВАСИЛЬЄВА

Функціональна експертиза:

Цифровізація. Цифрова трансформація бізнесу. Операційна ефективність. Кризис менеджмет, управління змінами. Бізнес-моделювання і бізнес-розвиток, партнерська екосистема. Ризики і кібербезпека. Комплаєнс і конфлікт інтересів.

ЕРІК ВЕРСАВЕЛЬ

Функціональна експертиза:

Фінансування і фандрейзинг, аналіз бізнес-пропозицій, реструктуризації боргу і управління проблемними ринками і ринками, що розвиваються.

ОЛЕНА ВОЛЬСЬКА

Функціональна експертиза:

Аудит. Стратегія розвитку підприємства. Фінансовий аналіз підприємства. Корпоративне управління. Реорганізація і трансформація компаній. Оцінка ризиків. Система внутрішнього контролю.

СЕРГІЙ ГОНЧАРЕВИЧ

Функціональна експертиза:

Створення та управління вартістю компанії. Фінанси. Інвестиції. Стратегія. Фінансова модель.

ІГОР ГУТ

Функціональна експертиза:

Підсилення конкурентоздатності компанії.
Стратегічний маркетинг.
Оцінка ефективності бізнес-моделі. Стратегії власників. Бізнес концепція. Передача управління від власників до топ-менеджменту.

ДМИТРО ДРАГУН

Функціональна експертиза:

Фінанси, корпоративне управління, внутрішній контроль та аудит, стратегічний кризовий менеджмент.

ОЛЕГ ДРІНЬ

Функціональна експертиза:

Побудова маркетингової, фінансової, інвестиційної стратегій виходу іноземних інвесторів на ринок України. Залучення іноземних інвестицій. Корпоративне управління. Реструктуризація. Будівництво. Розвиток проектів нерухомості. Управління компаніями на стадії активного росту та реструктуризації.

ПЕТЕР ЗАШЕВ

Функціональна експертиза:

Поведінка людини в організаціях, підвищення як результатів, так і мотивації за рахунок удосконалення лідерства. Організаційна діагностика, розробка бізнес-стратегії і стратегічні зміни. Створення та накопичення нематеріальних активів. Фокус на інтернаціоналізацію / міжнародний бізнес та маркетинг, просування експорту.

ТАРАС КИРИЧЕНКО

Функціональна експертиза:

Стратегічне планування. Комерційний/ Корпоративний банкінг. Управління роздрібним бізнесом та мережею. Підвищення ефективності роботи організації. Управління персоналом. Управління проектами. Клієнтський сервіс. GR. Управління ресурсами. Трансформація організацій. Міжнародна банківська діяльність.

СЕРГІЙ КОНОВЕЦЬ

Функціональна експертиза:

Організація роботи Аудиторського комітету, система внутрішнього контролю, фінансова звітність, стратегія, система корпоративного управління.

МАРГАРИТА КОРОТКОВА 

Функціональна експертиза:

HRM. Управління людьми. Реорганізація та трансформація бізнесу. Організаційний розвиток.

ЛАРИСА ЛАТИПОВА

Функціональна експертиза:

Побудова ефективних операційних систем фінансових бізнесів. Експертиза у кризовому менеджменті, корпоративних фінансах, банкінгу, реструктуризації проблемних активів. Управління роздрібним бізнесом та мережею. Впровадження корпоративного врядування у громадському секторі.

НАТАЛІЯ ЛИСА

Функціональна експертиза:

Створення цінності.Бізнес стратегія і планування.Управління ризиками і можливостями.Управління кризою.Трансформації і управління змінами.Корпоративне право і управління.Розвиток ефективних програм з Етики і комплайнс та управління такими програмами.Розвиток партнерства і управління відносинами зі стейкхолдерами.Створення і розвиток ефективних команд, управління різноманітністю і відділеними командами.Ефективні комунікації.

СЕРГІЙ МАНОХА

Функціональна експертиза:

Побудова системи корпоративного управління за міжнародними стандартами в банку. Відносини з міжнародними фінансовими інституціями. Розвиток стратегії банку.

ІРИНА ПАПУША

Функціональна експертиза:

Міжнародні відносини. Розробка бізнес-стратегії. Створення акціонерної вартості та ROI. Впровадження ефективного управління, стале зростання компанії. Кризовий менеджмент, управління змінами. Стратегічний маркетинг. Побудова корпоративної культури. Розвиток лідерства. Створення команд. Менторинг. Втілення філософського мислення у бізнес.

ОЛЕКСАНДР ПОЧКУН

Функціональна експертиза:

Аудит. Due Diligence. Фінансовий консалтинг. Податки.

ІРИНА СТАРОДУБОВА

Функціональна експертиза:

Інвестування. Стратегія розвитку підприємства. Фінансовий аналіз підприємства. Корпоративне управління.

ОКСАНА СТРАШНА

Функціональна експертиза:

Корпоративне управління. Створення додаткової вартості та підвищення капіталізації компаній. Стратегічний розвиток. Фінансовий аналіз. Залучення інвестицій. Злиття та поглинання. Продаж бізнесу іноземному стратегу. Досвід в різноманітних секторах (інформаційні технології, промисловість, FMCG, послуги, роздріб).

ДАМІР СУЄНТАЄВ

Функціональна експертиза:

Корпоративне управління та розвиток. Стратегія та управління ризиками. Система внутрішнього контролю. Корпоративні фінанси та управління персоналом. ФІНТЕХ.

ОЛЕКСІЙ ХОМЯКОВ

Функціональна експертиза:

Захист інтересів міжнародних інвесторів. Управління капіталом. Податкове право. Інвестиції, M&A, ринки капіталу. Сталий розвиток та стратегічне управління.

порядок ВКЛЮЧЕННЯ ДО РЕЄСТРУ

До Реєстру можуть бути включені фізичні особи, які відповідно до вимог законодавства України мають право бути обраними членами наглядових рад юридичних осіб та відповідають наступним критеріям та подають такі документи:

Image Description

Наталія Козоріз

Контактна особа


registry@cgpa.com.ua