Критерії

До Реєстру можуть бути включені фізичні особи, які відповідно до вимог законодавства України мають право бути обраними членами наглядових рад юридичних осіб та відповідають наступним критеріям:

  • особиста професійна успішність, підтверджена відповідними досягненнями у розвитку кар’єри, наприклад, статусом власника бізнесу або керівника (заступника керівника) компанії реального сектору, банку; партнера юридичної або аудиторської компанії, що входить до числа провідних у країні тощо;
  • розуміння сучасних вітчизняних та світових тенденцій та напрямів розвитку теорії та найкращої практики щодо ролі, завдань, принципів та організації роботи наглядових рад, підтверджене, наприклад, досвідом роботи у складі наглядових рад (рад директорів, інших подібних органів) товариств, релевантними тренінгами в авторитетних організаціях тощо;
  • здатність розуміти і давати оцінку бізнесу компанії в цілому та/ або основним бізнес-процесам, робити конкретний внесок у діяльність хоча б одного з комітетів Ради;
  • готовність та здатність висловлювати незалежні професійні судження та приймати відповідні рішення;
  • особиста доброчесність.