МИХАЙЛЬО
ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА 

Сертифікат про включення до Реєстру
НРКД № 027 від 14.07.2023 

Університет Стенфорд, США «Governance for Startup Board Members» (2023)

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (КНУ), Київ, Україна

Аспірантура: «Бухгалтерський облік та аудит» (1997)

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (КНУ), Київ, Україна; диплом магістра (з відзнакою): «Економіка і управління науковими дослідженнями та проектуванням» (1994) 

Операції з управління фінансами підприємства. Розробка політик з розвитку бізнесу та операційної ефективності. Побудова та реалізація стратегій управління. Антикризове управління та комплаєнс. Злиття та поглинання. Корпоративне управління.

Ментор міжнародної бізнес-спільноти «BOARD»
Віце-Президент спільноти «Women Leaders for Ukraine»
Член Асоціації експертів зі сталого розвитку 

Досвідчений професіонал із понад 25-річним досвідом роботи в банківському та інвестиційному секторах України. Глибоке експертне знання банківського та фінансового законодавства України, широке коло корпоративних клієнтів та політичних контактів. Спроможна значно збільшити дохід та ефективність бізнесу, застосовуючи сучасні практики корпоративного управління та соціальної відповідальності бізнесу, що забезпечують сталий розвиток. Протягом десяти років входила до числа найкращих генеральних директорів України, та з 2014 року щорічно була відзначена серед топ-40 найвпливовіших жінок України.

Масштабуючий коуч ICF. Практикуючий сертифікований life и executive коуч.

Ментор. Наставник. Тренер з авторським тренінгом особистого зростання.

2016–січень 2022 – Незалежна асоціація банків України, Київ, Україна, голова Комітету з питань оподаткування та обліку (Ініціювала та керувала переглядом портфелю законопроектів у сфері оподаткування та обліку, що згодом інтегрувалися в українське законодавство, політики та нормативні акти НБУ і Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Здійснювала перегляд, сприяла та надавала коментарі, брала участь у дискусіях щодо нових ініціатив, що стосуються таких питань, як банківське оподаткування, стрес-тестування, стягнення боргів тощо)

2009–2021 – «Альфа-Банк», Київ, Україна, голова Правління (Керувала злиттям та поглинанням «Укрсоцбанку», «Банку Кіпру», що сприяло неорганічному зростанню та дозволило стати №2 серед найбільших приватних банків України з активами понад 4 млрд доларів США та чисельністю персоналу близько 6500 працівників. Очолювала кредитний комітет банку, КУАП, комітети з питань бюджету, тендерів, фінансового моніторингу та комплаєнсу, а також комітет з управління проектами. Підтримувала плідне співробітництво з Національним банком України (НБУ) та іншими державними установами, що забезпечило гармонізацію законодавчих норм з урахуванням змін та інтеграцію в автоматизований бізнес- процес банку. Очолювала банк під час фінансових криз і турбулентностей, забезпечуючи досягнення стратегічних цілей. У 2016-2021 роках керувала стягненням безнадійної заборгованості на суму понад 200 млн доларів США. Керувала консолідацією офісів та зміною місця розташування головного офісу банку на території бізнес-центру «Торонто» в Києві. Навчала в якості коуча та наставляла багатьох колег, використовуючи освітню методологію «Каскад».)

2006–2009 – «Альфа-Капітал», Київ, Україна, генеральний менеджер (Забезпечила ріст та прибутковість бізнесу, а також ефективність управління під час світової фінансової кризи 2008 року. Сприяла успішному придбанню, оптимізації та подальшому продажу цінних паперів, включаючи управління цінними паперами та торгівлю на фондовому ринку. Сформувала ефективну ринкову стратегію, яку з професійним вмінням впровадила у щоденну практику.)