БАЛЧЕНКО
СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ 

Сертифікат про включення до Реєстру
НРКД № 028 від 26.01.2024

 • Український Економічний Університет (Київський торговельно-економічний інститут), 1983. Бухгалтерський облік і аналіз господарчої діяльності. Економіст.
 • Institute of Business Administration and Management (IBAM) London, England (2002)
 • Американський інститут AICPA and CIMA – Комплексна навчальна програма IFRS Certificate Program (2021)
 • Професійна асоціація корпоративного управління - Програма професійного розвитку членів рад директорів «Корпоративний директор» (2022) 

 • Контроль ризиків під час проведення аудиторських перевірок та надання послуг по поліпшенню систем обліку та звітності на підприємствах;
 • Аудит фінансової звітності підприємств згідно із Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, Міжнародними стандартами аудиту та Міжнародними стандартами фінансової звітності та Міжнародними стандартами аудиту;
 • Аудит спеціальної фінансової звітності за Проектами Міжнародного Банку Реконструкції та Розвитку відповідно до вимог Банку та Міжнародних стандартів аудиту;
 • Аудит фінансової звітності проектів, включаючи досвід фінансового менеджменту та перевірку використання коштів відповідно до політики та процедур Світового Банку, Європейського Банку Реконструкції та Розвитку, Європейського Інвестиційного Банку та інших міжнародних організацій. 

З 2000 року – Керуючий партнер/Директор ТОВ «БДО»

Членство в професійних спілках:

 • з 1993 року по 2001 рік був членом Палати Аудиторів України та головою комітету з стандартів та практики аудиту в Україні. Зробив вагомий внесок в розвиток аудиту в Україні на стадії його становлення та розвитку. Вперше в Україні розробив на основі Міжнародних стандартів аудиту Національні нормативи аудиту в Україні та Кодекс професійної етики аудиторів України;
 • з 1997 Член Ради Української Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України;
 • з 1998 року член Української Спілки Аудиторів;
 • з 1995 року по 1998 рік – Голова Комітету стандартів бухгалтерського обліку Міжнародної регіональної федерації бухгалтерів та аудиторів |«Євразія» та Секретар з питань зовнішніх зв'язків МРФБА «Євразія». Працюючи у складі МРФБА «Євразія» вніс пропозиції щодо удосконалення міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг щодо представлення зразків аудиторських звітів у складі стандартів, які були прийняті та опубліковані Міжнародною федерацією бухгалтерів. Це були єдині прийняті цією організацією пропозиції за всю історію діяльності професійних організацій не тільки України, але й всієї Східної Європи.
 • Внесений до Реєстру аудиторів ОСНАД, № 101086.
Досвід роботи у Наглядових радах:
 • 2001-2002 Наглядова рада Національного університету "Києво-Могилянська академія" (НаУКМА)
 • 2014-2018 Наглядова рада ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України»

Рада Національного реєстру корпоративних директорів вважає, що С. Балченко може бути максимально ефективним в якості голови або члена аудиторського комітету наглядової ради.