ДЛЯ ВКЛЮЧЕННЯ ДО РЕЄСТРУ КАНДИДАТ ПОДАЄ ТАКІ ДОКУМЕНТИ

викладений у вільній формі мотиваційний лист із зазначенням:

а) підстав, які, на Вашу думку, дозволяють Вам претендувати на обрання членом наглядової ради (професійна освіта, кваліфікація, досвід, бездоганна ділова репутація тощо); (б) бачення особистої місії у разі такого обрання;

резюме, в якому, за наявності, відображені результати роботи в органах управління господарських структур;

копію паспорта;

копії документів про вищу освіту;

копії документів про кваліфікацію фахівця у сфері корпоративного управління (за наявності);

копію трудової книжки (за наявності), рекомендації та інші документи, що свідчать про досвід роботи у сфері корпоративного управління (за наявності);

інші документи, що характеризують кваліфікацію, професійні та особисті якості, ділову репутацію (рекомендаційні листи, відомості про державні або суспільні відзнаки, нагороди тощо);

Документи, які потребують особистого підпису Кандидата, ним роздруковуються, підписуються, скануються та надсилаються в електронному вигляді на адресу registry@cgpa.com.ua з одночасним надсиланням поштою оригіналів таких документів. 

 На запит Секретаря Ради Кандидат повинен надати для огляду оригінали відповідних документів.

 Для покриття видатків на ведення Реєстру при поданні заяви про включення до Реєстру Кандидати сплачують одноразовий цільовий внесок, розмір якого встановлюється Правлінням ПАКУ. 

Розмір цільового внеску становить – 1000,00 грн. 

 Кандидат може бути запрошений для співбесіди з членами (окремим членом) Ради, результати якої враховуються при прийнятті рішення про включення до Реєстру.